P.P.H.U. TECHMONT

47-303 Krapkowice, ul. 3-go Maja 39B
tel. 77 40 79 300, fax. 77 40 79 301

Działalność badawczo-rozwojowa


Motto naszego działu B+R to: „GOTOWOŚĆ DO BYCIA INNOWACYJNYM”


Poprzez wykazywanie się umiejętnością adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych, prowadzimy działania innowacyjne w celu opracowania i wdrożenia nowych lub istotnie ulepszonych wyrobów. Są to głównie innowacje produktowe i marketingowe.

Podczas prowadzenia projektów innowacyjnych zwracamy również uwagę, na potencjalne korzyści z końcowego efektu dla wszystkich interesariuszy.


Posiadamy w naszej siedzibie stanowiska testowe, na których przeprowadzamy próby poprawnego działania urządzeń w warunkach zbliżonych do tych, w których mają docelowo pracować.

Nowe opakowania, które wprowadzamy i zmieniamy są przyjazne dla środowiska.

Poniżej w tabelce przedstawiona została lista najważniejszych projektów innowacyjnych z ostatnich czterech lat:

Rok Nazwa projektu Etap wg Stage Gate
2022 Modernizacja zaworu szybkiego spustu armatki pneumatycznej Testowanie i zatwierdzanie
2021 Systemowy serwis armatek powietrznych Rozwój produktu
2020 Zasuwa separująca Pneumax Rozwój produktu
2020 Wprowadzenie nowych oznaczeń oraz opakowań dla produktów Produkcja i wprowadzenie produktu na rynek
2020 Wprowadzenie CRM - zastąpienie własnych narzędzi oprogramowaniem dedykowanym Produkcja i wprowadzenie produktu na rynek
2020 Armatka Pneumax HT Rozwój produktu
2020 Armatka Pneumax Standard – modernizacja Rozwój produktu
2020 Service KIT Pneumax

 
Produkcja i wprowadzenie produktu na rynek
2019/20 Przystosowanie zgarniaczy do pracy w 21 strefie zagrożenia wybuchem Produkcja i wprowadzenie produktu na rynek
2019/20 Dysza wydmuchu OMNIDIRECTIONAL Testowanie i zatwierdzanie
2019 Pneumax GUN Produkcja i wprowadzenie produktu na rynek
2019 Certyfikacja armatki Pneumax do pracy w 21 strefie zagrożenia wybuchem. Produkcja i wprowadzenie produktu na rynek
2018 Modernizacja i rozwój strony internetowej Produkcja i wprowadzenie produktu na rynek
2018 Dysza wydmuchu Pneumax D2O Produkcja i wprowadzenie produktu na rynek