P.P.H.U. TECHMONT

47-303 Krapkowice, ul. 3-go Maja 39B
tel. 77 40 79 300, fax. 77 40 79 301

Nasz drogowskaz


Misja

Wytwarzanie i dostarczanie całościowych systemów oraz urządzeń dla branży transportu materiałów sypkich i masowych dla przemysłu, zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów, przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.
Działając w oparciu o biznesowe, racjonalne, rozwojowe oraz związane z wkładem na rzecz innych kategorie wartości, chcemy być członkiem innowacyjnej przemysłowej drużyny, która napędza rozwój gospodarki.

Cele

Strategia Firmy Techmont wyraża się w zapewnieniu długofalowego rozwoju poprzez:

 • Umacnianie znaczącej pozycji na krajowym rynku dostawców systemów i urządzeń do usprawniania transportu materiałów sypkich.
 • Wejście na rynki zagraniczne.
 • Wzbogacanie oferty firmy poprzez projekty innowacyjne polegające na modernizacji istniejących oraz wprowadzanie nowych rozwiązań jako odpowiedź na zapotrzebowania docierające z rynku.
 • Realizacje usług montażowych projektowych i doradczych w zakresach określonych potrzebami Klienta.
 • Osiąganie zamierzonych poziomów sprzedaży zgodnie z planami rozwojowymi Firmy.
 • W odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie rynku poszerzanie zdolności wytwórczych.
 • Osiąganie oczekiwanego poziomu jakości oraz ciągłego doskonalenia skuteczności. procesów w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania ISO 9001.
 • Zaawansowana strategia marketingowa.

Wartości

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu - CSR
 • Satysfakcja Klienta, partnerstwo
 • Kompetencja i doświadczenie
 • Wysoka jakość, konkurencyjność
 • Dobry pracodawca
 • Nowoczesność i profesjonalizm
 • Innowacyjność


Załączniki: