P.P.H.U. TECHMONT

47-303 Krapkowice, ul. 3-go Maja 39B
tel. 77 40 79 300, fax. 77 40 79 301

Wibratory


W sprzedaży posiadamy również szeroką gamę wibratorów elektrycznych oraz młotków uderzeniowych, pneumatycznych.


Wibratory elektryczne
 
Elektryczne wibratory zewnętrzne generują drgania o charakterystyce kołowej. Wibratory są przeznaczone do wspomagania opróżniania zbiorników z materiałami sypkimi, do napędu przenośników wibracyjnych, sit i stołów wibracyjnych a także do transportu, zagęszczania, odwadniania i zmniejszania tarcia na zsuwniach.
 
Zastosowania w przemyśle spożywczym i chemicznym są możliwe pod warunkiem zgodności z instrukcjami obowiązującymi w danej firmie.
 
Dla zastosowań w środowisku wybuchowym są dostępne wersje specjalne.
 
 
Młotki uderzeniowe, pneumatyczne
 
Urządzenie w czasie pracy ( w chwili uderzenia młotka pneumatycznego w zasobnik/silos), działa pod nadzorem i systemem sterowniczym tablicy rozdzielczej. W przypadku kiedy tablica rozdzielcza wysyła sygnał do zaworu magnetycznego, (zamontowanego na młotku pneumatycznym) dochodzi do:
 
  • uderzenia siły masy pneumatycznej na zbiornik/silos co prowadzi do drgań/wibracji.


Załączniki:
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie