P.P.H.U. TECHMONT

47-303 Krapkowice, ul. 3-go Maja 39B
tel. 77 40 79 300, fax. 77 40 79 301

Wibratory


Powiększenie
Powiększenie

W sprzedaży posiadamy również szeroką gamę wibratorów elektrycznych oraz młotków uderzeniowych, pneumatycznych.

Wibratory elektryczne:

  • Elektryczne wibratory zewnętrzne generują drgania o charakterystyce kołowej. Wibratory są przeznaczone do wspomagania opróżniania zbiorników z materiałami sypkimi, do napędu przenośników wibracyjnych, sit i stołów wibracyjnych a także do transportu, zagęszczania, odwadniania i zmniejszania tarcia na zsuwniach.
  • Zastosowania w przemyśle spożywczym i chemicznym są możliwe pod warunkiem zgodności z instrukcjami obowiązującymi w danej firmie.
  • Dla zastosowań w środowisku wybuchowym są dostępne wersje specjalne.
Młotki uderzeniowe, pneumatyczne:

  • Urządzenie w czasie pracy ( w chwili uderzenia młotka pneumatycznego w zasobnik/silos), działa pod nadzorem i systemem sterowniczym tablicy rozdzielczej.
  • W przypadku kiedy tablica rozdzielcza wysyła sygnał do zaworu magnetycznego, (zamontowanego na młotku pneumatycznym) dochodzi do uderzenia siły masy pneumatycznej na zbiornik/silos co prowadzi do drgań/wibracji.