P.P.H.U. TECHMONT

47-303 Krapkowice, ul. 3-go Maja 39B
tel. 77 40 79 300, fax. 77 40 79 301

Usługa usuwania nawisów


Automatyczne usuwanie nawisów w zasobnikach - OUTSOURCING

Skorzystaj z usługi usuwania nawisów w zasobnikach.

Zapewniamy:
  • stały przepływ paliwa przez zasobnik,
  • gwarancję profesjonalnej i niezawodnej obsługi,
  • ponoszone są tylko koszty operacyjne,
  • umowę na czas określony.

 

Powiększenie