P.P.H.U. TECHMONT

47-303 Krapkowice, ul. 3-go Maja 39B
tel. 77 40 79 300, fax. 77 40 79 301

Armatki azotowe


System armatek azotowych "PNEUMAX N2"


Rozwiązujemy problemy związane z zawieszaniem się materiałów sypkich w silosach, bunkrach, przesypach, lejach itp.
 
W przypadku zastosowania armatek zasilanych azotem budujemy od podstaw układ wytwarzania sprężonego azotu, a przypadku zasilania armatek powietrzem stosujemy dwa rozwiązania: dedykowany układ wytwarzania sprężonego powietrza lub korzystamy z istniejącej w obiekcie instalacji.

 


Załączniki:
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie